/ domm

Endlich wiedermal eine richtige Reise: ein Monat durch China, von Shanghai nach Hongkong.

Follow me on twitter!
12.07.2018: Shanghai
18.07.2018: Zhangjiajie
22.07.2018: Chongqing
25.07.2018: Chishui
28.07.2018: Guiyang
29.07.2018: Yangshuo
03.08.2018: Nanning
Tags: china

Comments (via senph)

04.08.2018: Beihai
08.08.2018: Hongkong
an image named reisen/2018_china/20180803_nanning_images/nanning_1.jpg

an image named reisen/2018_china/20180803_nanning_images/nanning_2.jpg

an image named reisen/2018_china/20180803_nanning_images/nanning_3.jpg

an image named reisen/2018_china/20180803_nanning_images/nanning_4.jpg

an image named reisen/2018_china/20180803_nanning_images/nanning_5.jpg

<