/ domm

Endlich wiedermal eine richtige Reise: ein Monat durch China, von Shanghai nach Hongkong.

Follow me on twitter!
12.07.2018: Shanghai
18.07.2018: Zhangjiajie
22.07.2018: Chongqing
25.07.2018: Chishui
28.07.2018: Guiyang
29.07.2018: Yangshuo
03.08.2018: Nanning
04.08.2018: Beihai
Tags: china

Comments (via senph)

08.08.2018: Hongkong
an image named reisen/2018_china/20180804_beihai_images/beihai_01.jpg

an image named reisen/2018_china/20180804_beihai_images/beihai_02.jpg

an image named reisen/2018_china/20180804_beihai_images/beihai_03.jpg

an image named reisen/2018_china/20180804_beihai_images/beihai_04.jpg

an image named reisen/2018_china/20180804_beihai_images/beihai_05.jpg

an image named reisen/2018_china/20180804_beihai_images/beihai_06.jpg

an image named reisen/2018_china/20180804_beihai_images/beihai_07.jpg

an image named reisen/2018_china/20180804_beihai_images/beihai_08.jpg

an image named reisen/2018_china/20180804_beihai_images/beihai_09.jpg

an image named reisen/2018_china/20180804_beihai_images/beihai_10.jpg

an image named reisen/2018_china/20180804_beihai_images/beihai_11.jpg

an image named reisen/2018_china/20180804_beihai_images/beihai_12.jpg

an image named reisen/2018_china/20180804_beihai_images/beihai_13.jpg

<