/ domm

Endlich wiedermal eine richtige Reise: ein Monat durch China, von Shanghai nach Hongkong.

Follow me on twitter!
12.07.2018: Shanghai
18.07.2018: Zhangjiajie
22.07.2018: Chongqing
25.07.2018: Chishui
28.07.2018: Guiyang
29.07.2018: Yangshuo
03.08.2018: Nanning
04.08.2018: Beihai
08.08.2018: Hongkong
Tags: china

Comments (via senph)

an image named reisen/2018_china/20180808_hongkong_images/hongkong_00.jpg

an image named reisen/2018_china/20180808_hongkong_images/hongkong_01.jpg

an image named reisen/2018_china/20180808_hongkong_images/hongkong_02.jpg

an image named reisen/2018_china/20180808_hongkong_images/hongkong_03.jpg

an image named reisen/2018_china/20180808_hongkong_images/hongkong_04.jpg

an image named reisen/2018_china/20180808_hongkong_images/hongkong_05.jpg

an image named reisen/2018_china/20180808_hongkong_images/hongkong_06.jpg

an image named reisen/2018_china/20180808_hongkong_images/hongkong_07.jpg

an image named reisen/2018_china/20180808_hongkong_images/hongkong_08.jpg

an image named reisen/2018_china/20180808_hongkong_images/hongkong_10.jpg

an image named reisen/2018_china/20180808_hongkong_images/hongkong_11.jpg

an image named reisen/2018_china/20180808_hongkong_images/hongkong_12.jpg

an image named reisen/2018_china/20180808_hongkong_images/hongkong_13.jpg

an image named reisen/2018_china/20180808_hongkong_images/hongkong_14.jpg

an image named reisen/2018_china/20180808_hongkong_images/hongkong_15.jpg

an image named reisen/2018_china/20180808_hongkong_images/hongkong_16.jpg

an image named reisen/2018_china/20180808_hongkong_images/hongkong_17.jpg

an image named reisen/2018_china/20180808_hongkong_images/hongkong_18.jpg

an image named reisen/2018_china/20180808_hongkong_images/hongkong_19.jpg

<